In English

Kvalitet/Miljö

AB Allt i Plåt är certifierade enligt ISO9001:2015, ISO14001:2015 och 3834-2:2005.

MILJÖPOLICY
AB Allt i Plåt skall utifrån sina förutsättningar sträva efter en god resurshushållning i ett ekologiskt hållbart samhälle.

Vi arbetar för att förebygga förorenande utsläpp till miljön, så långt som det är ekonomiskt och tekniskt möjligt för oss.

Vi vill verka för att företagets miljöarbete anammas av leverantörer, kunder och andra som företaget samarbetar med.

AB Allt i Plåt arbetar mot en ständig förbättring genom att följa och revidera miljölednings-systemet.

KVALITETSPOLICY
AB Allt i Plåt skall:

  • Tillverka produkter som uppfyller de kundkrav som vi är överens med kunden om.
  • Upprätta rutiner och system som garanterar att vi levererar produkter i rätt tid.
  • Arbeta med ständigt förbättringsarbete.
  • Vara uppdaterade på nyheter inom området och fortlöpande utbilda personalen.
  • Bedriva kvalitetsarbete enligt kraven i ISO 9001:2015 och 3834-2:2005.