In English

Lackering


För att få bästa resultat och hög kvalitet med minsta miljöpåverkan sker lackningsprocessen i följande steg. Slipning/spackling varpå detaljerna förbehandlas i 6 steg, därefter grundlackering eller topplackning med pulverlack. Vi har dessutom möjlighet att topplackera med lösningsmedelbaserad färg.

– Våra kunder har stor valfrihet att välja färg, kulör och kvalitet.